Opettajalle

Opettajan koulutusmateriaaleja

Tässä yhdeksän pääotsikkoa, joiden alta löytyvät kyseisten aiheiden aineistot. (Aineistoja tullaan jatkossakin päivittämään.)

1. Työpaikkaohjaajakoulutuksen lähtökohdat

2. Ammatillinen koulutus ja työpaikat

3. Opiskelijalähtöinen työssäoppimisen suunnittelu

4. Opiskelijan perehdytys

5. Työn tekemisen (työtehtävän) ohjaus

6. Ohjaus ja perehdytys ammattiosaamisen näyttöön / tutkintosuoritukseen

7. Ammattiosaamisen näytön / tutkintosuorituksen toteutus, arviointi ja dokumentointi

8. Palaute ja kehittäminen

9. Sosiaalisen median hyödyntäminen työpaikkaohjaajan koulutuksessa

Mainokset