1. Lähtökohdat

1. Työpaikkaohjaajakoulutuksen lähtökohdat

1.1. Työpaikkaohjaajakoulutuksen lähtökohdat

1.1.1. Lähtökohdat

1.1.2. Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov, ohje OPH 2012

1.1.2.1. Tiivistelmä: Työpaikkaohjaajien koulutus, ohje OPH 2012

1.1.3. Tpo-koulutus työssäoppimisprosessin mukaisesti, ohjelman sisältö

1.2. Työssäoppimisen prosessi

1.2.1. Työssäoppimisen prosesikaavio HH

1.2.2. Työssäoppimisen ja aos.näyttöjen prosessi  (avautuu vain Salpauksessa)

1.2.3. Eri osapuolten tehtävät ja vastuut prosessissa

1.3. Henkilökohtaisen toteutussuunnitelman laatiminen työpaikkaohjaajalle

1.3.1. Henkilökohtaisen toteutussuunnitelman laatiminen

1.3.2. Henkilökohtaisen osaamisen arviointilomake – osaamiskartoitus

1.4. Työssäoppimispaikan kartoitus

1.4.1. Yritystietolomake (yleinen)

1.4.2. Yritystietolomake (alakohtainen malli)

Lisämateriaali:

Koulutuskeskus Salpauksen pedagoginen strategia 2012

Mainokset