3. Suunnittelu

3. Suunnittelu

3.1. Opiskelijalähtöinen suunnittelu

3.1.1. Työssäoppimisen suunnittelu, sopimukset ja vakuutukset

3.1.1.1. Oppilaitoksen ja yrityksen välinen sopimus, työssäoppiminen, aos-näytöt, näyttötutkinnot lomakemalli    (Salpaus) 

3.1.1.2. Sopimus työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä, lomakemalli, opiskelijakohtainen (Salpaus)

3.1.1.3. Liite työssäoppimissopimukseen, alakohtainen malli

3.1.1.4. Opiskelijan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön toteutussuunnitelma, sopimuksen liite, lomakemalli

3.2. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

3.2.1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

3.2.2. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

3.2.3. Osaamisen tunnistaminen kaavio näyttötutkinnot

3.3. Yksilölliset oppimispolut ja henkilökohtaistaminen

3.3.1. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS ja HOJKS

3.3.1.1. HOPS-lomakemalli

3.3.2. Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa

3.3.3. Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa kaavio

3.3.4. Matti Mallin henkilökohtaistamissuunnitelma, dokumentointi

3.3.5. Henkilökohtaistamismääräys OPH

3.4. Erilaiset oppimistyylit

3.4.1. Erilaisten oppimistyylien tunnistaminen

Lisämateriaali

3.4.2. Aikuinen työssä oppijana -opas ohjaukseen

3.4.3. Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa

3.4.4. Maahanmuuttajat työpaikalla

3.4.5. Oppimistyylitesti

3.4.6. Ihmis- ja oppimiskäsitykset

3.4.7. Nuoret, työssäoppiminen ja oppimistyylit

Mainokset