4. Perehdytys

4. Perehdytys

 4.1.  Myönteinen ilmapiiri työssäoppimispaikalla

4.1.1. Myönteisen ilmapiirin luominen

4.2. Työturvallisuus ja perehdyttäminen

4.2.1. Perehdyttäminen ja työturvallisuus

4.2.2. Työssäoppijan perehdytys, seurantalomake

4.2.3. Työssäoppimispaikan työturvallisuuden kartoitus, lomake

Mainokset