5. Työn ohjaus

5. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus

5.1.  Ohjaaminen työtehtäviin

5.1.1. Opiskelijalähtöinen ohjaus ja kannustava palaute 

5.1.2. Lisämateriaali ohjaus_aikuiset

Mainokset