6. Näyttö/suoritus

6. Ohjaus ja perehdytys ammattiosaamisen näyttöön / tutkintosuoritukseen

6.1. Ammattiosaamisen näyttö

6.1.1. Perehdyttäminen ammattiosaamisen näyttöön

6.1.2. Henkilökohtainen ammattiosaamisen näytön toteutussuunnitelma, lomakemalli (Salpaus)

6.2  Näyttötutkintosuoritus

6.2.1. Valmistautuminen näyttötutkinnon suoritukseen ja arviointiin

6.2.2.Tutkintosuorituksen henkilökohtainen suunnitelma, lomakemalli

6.2.3. Tutkintosuorituksen henkilökohtaisen suunnitelman tarkennus, malli

Mainokset