7. Arviointi

7. Ammattiosaamisen näytön / tutkintosuorituksen toteutus, arviointi ja dokumentoint

7.1.  Ammattiosaamisen näytön valmistelu

7.1.1. Opiskelijan itsearvioinnin ohjaus

7.1.1.2. Opiskelijan itsearvioinnin opas (esitelehtinen)

7.1.2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

7.1.2.1. Elinikäisen oppimisen avaintaidot, lyhennelmä

7.2.   Ammattiosaamisen näytön toteutus, arviointi ja dokumentointi

7.2.1. Ammattiosaamisen näytön ja arvioinnin toteutus

7.2.2. Arviointikeskustelu

7.2.3.  Arvioinnin oikaiseminen, uusiminen ja arvosanan korottaminen

7.2.4. Ammattiosaamisen näytön arviointi, arviointilomakemalli

7.3. Näyttötutkintosuorituksen toteutus, arviointi, dokumentointi

7.3.1. Miten toimin arvioijana näyttötutkinnossa

7.3.2. Näyttötutkinnon arviointi-ja oikaisuprosessi

7.3.3. Näyttötutkinnon arviointilomake, malli: asiakaspalvelu, ymp. huollon at

7.3.4. Kysymyksiä arvioinnista

Lisämateriaalit

7.4.  Arvioinnin opas OPH 2012

Mainokset