Hanke

TOP-koutsi – hanke

Tätä blogia päivitetään edelleen, mutta alunperin tämä blogi on aloitettu Koulutuskeskus Salpauksen TOP –koutsi-hankkeessa (ESR, 1.1.2011 – 30.6.2014), jossa työpaikkaohjaajien kouluttajiksi valmennetut opettajat kouluttivat tai täydennyskouluttivat työpaikkaohjaajia heidän työpaikoillaan. Koulutukset toteutettiin opiskelijoiden työssäoppimisenprosessien yhteydessä.

Hankkeessa

• Koulutettiin uusia työpaikkaohjaajia ja vahvistettiin jo olemassa olevien työpaikkaohjaajien ohjaamis- ja arviointivalmiuksia työpaikoille jalkautettavalla koulutuksella, joka noudatti opiskelijan työssäoppimisen prosessia.
• Hankkeessa koulutettiin 565 uutta työpaikkaohjaajaa, 95 työpaikkaohjaajaa täydennyskoulutettiin, ja 215 opettajaa koulutettiin työpaikkaohjaajien kouluttajiksi.

• Koulutukset järjestettiin pääasiassa henkilökohtaisella eli konsultoivalla mallilla, joka perustui aina tarvekartoitukseen: työpaikkaohjaaja sai juuri siitä aiheesta koulutusta, mihin oli tarvetta.
• Koulutus toteutui pääasiassa työpaikoilla, sekä yksittäisille henkilöille että yrityksen ryhmille.
• Koulutus sisälsi myös itseopiskelua ja verkossa tapahtuvaa opiskelua.
• Työpaikkaohjaajat käyttivät lähiopetukseen noin 40 % ja itseopiskeluun noin 60 % koko koulutusajasta.
• Itsenäistä opiskelua oli eniten kokeneemmilla työpaikkaohjaajilla, joille voitiinkin suunnitella oma kokonaisuus siltä pohjalta, mitä kokemusta ja osaamista heillä jo oli.

• Työpaikkaohjaajien henkilökohtaistettu ja opiskelijoiden työssäoppimisen yhteydessä tapahtuva koulutus on laadukas koulutusmuoto, vaikka toki vaatii oppilaitokselta enemmän resurssia. Joillakin aloilla ja erityisesti pienissä yrityksissä henkilökohtaistettu ja jalkautettu työpaikkaohjaajakoulutus on kuitenkin ainut mahdollisuus toteuttaa koulutusta.

• Yhteistyö työelämän kanssa oli monin tavoin oppilaitoksiakin kehittävää.

Yhteistyökumppanit

  • Kiipulan ammattiopisto
  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitus

Projekti sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR, Opetushallitus).

Esityksiä projektin järjestämistä seminaareista

Yksilöllinen polku työpaikkaohjaajaksi – TOP -koutsin tuloksia, Heidi Sihvonen,
projektipäällikkö, Koulutuskeskus Salpaus

Tukea, ohjausta ja välittämistä – joustavat opintopolut Koulutuskeskus Salpauksessa, kehittämispäällikkö Sari Mikkola, Koulutuskeskus Salpaus

Me kaikki olemme lahjakkaita! Juha Hakala, professori Jyväskylän Yliopisto

Opiskelijoiden ammatillisen itseluottamuksen vahvistaminen, psykologi Ilona Rauhala, Palomacorento Oy

Yksilöllistyvä ohjaus 21032013 Jukka Lerkkanen, KT opettajakoulutuspäällikkö, JAMK, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Oppimisen ja osaamisen arviointi (Pirkko Laurila, OPH)

Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov (Pirkko Laurila, OPH)

Esitys (Petri Sinisalo, Koulutuskeskus Salpaus)

Ajankohtaista erityisopetuksessa, Juhani Kulmala (pdf)

Opiskelijan arviointi, Pirkko Laurila (pdf)

          

päivitetty 15.9.2015

Mainokset