Työpaikkaohjaajalle

Työpaikkaohjaajalle materiaaleja

**********************************************************************

1. Työpaikkaohjaajakoulutuksen lähtökohdat

1.1. Työpaikkaohjaajakoulutuksen lähtökohdat 

1.1.1. Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov, ohje, OPH 2012

1.1.1.1. Työpaikkaohjaajakoulutus, sisältö

1.1.2. Henkilökohtaisen toteutussuunnitelman laatiminen TPO 

1.1.3. Henkilökohtaisen osaamisen arviointilomake, osaamiskartoitus

1.2.  Yritystiedot AHA-järjestelmään

1.2.1. Yritystietolomake (yleinen)

1.2.2. Yritystietolomake (alakohtainen malli)

1.3.   Työssäoppimisen prosessi

1.3.1.  Eri osapuolten tehtävät ja vastuut prosessissa 

1.3.2. Työpaikkaohjaajan koulutusprosessi_kaavio

2.  Ammatillinen koulutus ja työpaikat

2.1. Suomen koulutusjärjestelmä ja lainsäädäntöä

2.1.1.Näyttötutkintojen perusteet (Oph),
Perustutkintojen opetussuunnitelmat Koulutuskeskus Salpauksessa 

2.1.2. Tutkintorakenne, näyttötutkintojärjestelmä, tutkintotasot, jatko-opintokelpoisuus

2.1.3.  Tutkintojärjestelmien erot

2.2.  Työelämäyhteistyön kehittäminen

Lisämateriaalit

2.3. Ammatillisen koulutuksen sanasto

2.4. Näyttötutkintosanasto

 3. Opiskelijalähtöinen työssäoppimisen suunnittelu

3.1   Työssäoppimisen suunnittelu, sopimukset ja vakuutukset

3.1.1. Itsearviointiin ohjaaminen

3.2.  Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toteutus

3.2.1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkintojärjestelmässä

3.3.  Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

3.3.1. Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa

3.4. Erilaisten oppimistyylien tunnistaminen

3.4.1 Oppimistyylitesti

Lisämateriaali

3.5. Ihmis- ja oppimiskäsityksiä

4. Opiskelijan perehdytys

4.1.    Myönteisen ilmapiirin luominen ja opiskelijan vastaanottaminen

4.2.    Perehdytys ja työturvallisuusasiat

4.2.1 Työssäoppijan perehdyttämislomake työturvallisuusasioihin

Lisämateriaalit

4.3. Työturvallisuus (Tuomo Hannukkalan pp-esitys)

4.4. Työssäoppimispaikan  vaarojen kartoitus ja riskien arviointilomake

4.5. Erilaiset oppijat työssäoppimassa

4.6. Maahanmuuttajat työpaikalla

4.7. Aikuinen työssä oppimassa, opas ohjaukseen

5.  Toimiminen työpaikalla

5.1  Työssäoppijan ohjaus työtehtävissä, vuorovaikutus, yhteydenpito, ohjauskeskustelu ja palautteet

6. Ohjaus ja perehdytys ammattiosaamisen näyttöön / tutkintosuorituksen

6.1  Perehdyttäminen ammattiosaamisen näyttöön

6.1.1. Opiskelijan ohjaus itsearviointiin

6.2  Valmistautuminen tutkintosuoritukseen ja sen arviointiin

Lisämateriaalit

6.3. Näyttötutkintosuoritussuunnitelman tarkennus, lomakemalli, kivimies

7.     Ammattiosaamisen näytön/näyttötutkintosuorituksen toteutus, arviointi ja dokumentointi

7.1.  Elinikäisen oppimisen avaintaidot, oppaan ydinkohdat

7.2. Ammattiosaamisen näytön ja arvioinnin toteutus

Lisämateriaalit

7.3. Ammattiosaamisen näytön arviointilomakemalli

7.3.1. Näyttötutkintosuorituksen arviointilomakemalli

7.4. Tutkintotodistus, malli

7.5. Näyttötutkinnon arvioijana toimiminen

7.5.1. Kysymyksiä näyttötutkinnon arvioinnista

7.6. Näyttötutkintojärjestelmän arviointi- ja oikaisuprosessi

Mainokset